אופן חישוב דמי פגיעה לנפגע עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי
אופן חישוב דמי פגיעה לנפגע עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, ע"פ סעיפי החוק הרלוונטיים בחוק הביטוח הלאומי.

לחץ להורדת הקובץ
אופן חישוב מענק נכות וקיצבת נכות לנפגע עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי
אופן חישוב מענק נכות וקיצבת נכות לנפגע עבודה ע"י המוסד לביטוח לאומי, ע"פ סעיפי החוק הרלוונטים בחוק הביטוח הלאומי.

לחץ להורדת הקובץ
פס"ד "פרלה עמר" לגבי אופן ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי - "נכות כללית" מסכום הפיצויים.


לחץ להורדת הקובץ
פיצוץ יכול, בנסיבות מסוימות, להחשב לתאונת דרכים
פיצוץ של רכב יכול להחשב לתאונת דרכים, במקרה של התפוצצות רכיב של הרכב, אף אם ארעה כתוצאה מהתערבותו של גורם חיצוני. ראה, למשל, רע"א 10721/05אליהו נ. יונאן .
יחד עם זאת, אם מעורב באירוע אלמנט זר שהשכיחות למעורבותו באירועים מעין אלה נמוכה ונדירה ואינה שונה ממעורבותו האפשרית בזירות אחרות, אין המדובר בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. ראה: דנ"א 9634/06 בראשי נ. אליהו.
גם פיצוץ מכוון לא יחשב לתאונת דרכים. ראה: ע.א. 342/02 אלפרון נ. הכשרת הישוב.גם מעידה לאחר ירידה מאוטובוס יכולה להחשב כתאונת דרכים
פסק דינו של בית המשפט השלום ברמלה בת.א. 5582/06 בענין לוי חגית נ' עיריית רמת גן ואח'.


לחץ להורדת הקובץ
אופן חישוב הפיצוי בגין הנזק הלא ממוני (כאב וסבל) ע"פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים
הפיצוי בגין כאב, סבל, צער ועוגמת נפש (נזק שאינו ממוני) לנפגעי תאונות דרכים קבוע בחוק ומחושב, כפונקציה של "סכום מקסימלי", המתעדכן ע"פ עלית המדד ועומד היום על כ- 180,000 ש"ח, כדילקמן:
1% מהסכום המקסימלי בגין כל אחוז נכות רפואית, בניכוי 1% מהתוצאה בגין כל שנת גיל של הנפגע מעל גיל 30.
לסכום זה מצרפים 2 אלפיות מהסכום המקסימלי בגין כל יום אשפוז.
במקרה של העדר נכות בית המשפט מוסמך לפסוק, לפי שיקול דעתו, עד 10% מהסכום המקסימלי.
לא ניתן לפסוק מעל הסכום המקסימלי.
במקרה של פטירה הפיצוי לעזבון בגין "כאב וסבל" 25% מהסכום המקסימלי.
הניסוח המדויק בתקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב נזק שאינו נזק ממון).הבהרת המפקח על הביטוח לעניין שיקום מקצועי בפוליסה לביטוח אובדן כושר עבודה עם הגדרת עיסוק ספציפי


לחץ להורדת הקובץ
פיצוי בסך כ- 200,000 ש"ח נפסק בגין הפרת זכויות יוצרים בציורים
פסק דינו של בית המשפט השלום בתל אביב בת.א. 71888/06 בענין גול יוסי ואח' נ' יואב פור ואח'.


לחץ להורדת הקובץ
כמה זמן מומלץ לשמור מסמכים
מאמר מ"המודיע" לגבי טלפונים ואנטנות סלולריות.

לחץ להורדת הקובץ